/ Habitación Vudú / Habitación Vudú / Habitación Vudú / Habitación Vudú
Habitación Vudú
Nacidos no panorama musical galego, este grupo de sonido fresco, de cadencia alternativa e alma rockera, marcan un exponente da música independente nacional.
MERCA!MERCA!MERCA!